Ustawa o F-Gazach VS Pompy ciepła VITECO

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem od naszego dostawcy pomp ciepła Viteco w sprawie ustawy o F-gazach i wytycznych w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów pomp ciepła.

W związku z wejściem w życie dnia 14 marca 2016 roku w/w ustawy Operator systemu z pompą ciepła ma obowiązek, pod groźbą kary finansowej:
1/ rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów pomp ciepła o ilości gazu fluorowanego > 3*kg+ i < niż 6[kg]. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem http://www.cro.ichp.pl, gdzie należy wybrać link: REJESTRACJA. 2/ rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów, założenia „Karty urządzenia” hermetycznych pomp ciepła o ilości gazu fluorowanego >6*kg+ i okresowej kontroli szczelności układu chłodniczego. W celu założenia nowej karty należy zalogować się do systemu, a następnie przejść do listy kart (menu Lista urządzeń), gdzie należy wybrać link: NOWA KARTA.
Kontroli szczelności może dokonać tylko osoba z uprawnieniami Fgaz.
3/ rejestracji w CRO i załażenia Karty Urządzenia wszystkich urządzeń, których masa czynnika chłodniczego jest niższa niż 3 kg, jeśli ilość F-gazu w urządzeniu przeliczona z uwzględnieniem art. 2 ust.1 pkt 3) ustawy wyniesie 5 ton równoważnika CO2 lub więcej.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, dostosowano Centralny Rejestr Operatorów do zmienionych przepisów. Operatorzy urządzeń w ciągu 6 miesięcy powinni zaktualizować dane dotyczące urządzeń zgodnie z wymogami nowej ustawy oraz utworzyć karty dla urządzeń.

Zgodnie z treścią ustawy, operatorem jest użytkownik pompy ciepła i na nim spoczywa obowiązek rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów pomp ciepła. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku:
– pomp ciepła do przygotowania c.w.u. [seria BPC i HPWT]  – wszystkie model na tabliczce znamionowej posiadają zapis o zawartym czynniku chłodniczym oraz potwierdzenie, że cały układ został poddany próbie szczelności i jest szczelny
– pomp ciepła do c.o. i c.w.u. [seria HP] – wszystkie dostawy od producentów od początku bieżącego roku, oprócz tabliczki znamionowej posiadają naklejkę informującą o zawartym gazie i ekwiwalencie CO2[przykład w załączeniu: naklejka F-gaz.jpg] 
Dodatkowo, w przypadku nowych dostaw w dokumentacji znajdzie się wzór naklejki informującej o zawartym gazie cieplarnianym.
Jeśli któreś z urządzeń HP będących na Państwa magazynie nie posiada powyższej naklejki – nasz dostawca dostarczy ją listownie lub osobiście.
Ponadto informujemy, że wszystkie powyższe pompy ciepła są monoblokowe, hermetycznie zamknięte i posiadają zabezpieczony króciec serwisowy.

Formularz kontaktowy


  Kontakt z Viteco

  Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 29
  50-424 Wrocław

  NIP 899-11-48-563
  REGON 930840349

  Kontakt
  sprzedaz@viteco.pl