Instaluj bezpiecznie towary marki Viteco

Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniu 2018 r. wznowiliśmy program ubezpieczenia OC dla produktów marki Viteco, Qik i Concept,  którym objęte są szkody powstałe w wyniku błędnego montażu tych produktów przez wybranych Partnerów Instal-Konsorcjum, z możliwością zgłaszania roszczeń w okresie do 10 lat.

Polisa OC obejmująca szkody osobowe, rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności oraz mienia zabezpiecza instalatorów przed ryzykiem w zakresie szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania instalacji. Programem ubezpieczeniowym OC zostało objętych ponad 150 firm instalacyjnych posiadających status Partnera programu PIK,  które w roku 2017 w akcji Viteco uzyskały powyżej 3500 punktów PIK. Dla ubezpieczonych Partnerów zostały wydrukowane certyfikaty potwierdzające ubezpieczenie OC, które zostały rozesłane bezpośrednio pocztą z wiosenną edycją Biuletynu IK. Program ubezpieczenia OC realizowany jest już od kilku lat przez Instal-Konsorcjum w porozumieniu z Polską Kancelarią Brokerską i towarzystwem ubezpieczeniowym Ergo Hestia.

Łączna suma gwarancyjna wynosi 200 000 zł, a dla jednego zdarzenia została ograniczona do kwoty 100 000 zł.

Warunkiem kontynuacji uczestnictwa lub zakwalifikowana się do programu ubezpieczeniowego od kwietnia 2019 roku będzie realizacja minimum 3500 punktów PIK w tegorocznej akcji Viteco, co przekłada się na ok. 23 000 zł obrotu netto zrealizowanego przez Partnera.

Treść polisy, która obowiązuje od 1.04.2018 do 30.03.2019 r., formularz zgłoszenia szkody i ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są do pobrania za pośrednictwem hurtowni Instal- Konsorcjum, a także po zalogowaniu się w serwisie internetowym programu PIK pod adresem partner.ik.pl. Jednocześnie przypominamy, że dla firm, które nie zakwalifikowały się do programu, istnieje możliwość ubezpieczenia się na preferencyjnych warunkach w zakresie odpowiedzialności cywilnej za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej ubezpieczenia.ik.pl.

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonej tam oferty.

 

Formularz kontaktowy


  Kontakt z Viteco

  Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 29
  50-424 Wrocław

  NIP 899-11-48-563
  REGON 930840349

  Kontakt
  sprzedaz@viteco.pl