Rekuperatory Viteco R

Rekuperatory Viteco wykorzystują do odzysku ciepła przeciwprądowe wymienniki ciepła, gwarantujące uzyskanie doskonałej wydajności cieplnej urządzenia przy zachowaniu umiarkowanych oporów przepływu powietrza. Inteligentny system zabezpieczenia przed zamarzaniem wymiennika gwarantuje uzyskanie kompromisu pomiędzy kosztami eksploatacji centrali wentylacyjnej, a wielkością odzysku ciepła.